Per un motiu o per un altre, més de dues setmanes després del 24 de Maig 2023 seguim sense tenir gaire clara la Nova Llei de Lloguer que es va publicar al BOE, https://www.boe.es/eli/es/l/ 2023/05/24/12. Potser pocs han llegit la llei sencera però tots, sens dubte, sabem que des d’aquesta data els honoraris d’intermediació immobiliària els haurà de pagar l’arrendador, o sigui el propietari. Diverses immobiliàries segueixen cobrant la mensualitat a l’Arrendatari – inquilí canviant el concepte a “serveis immobiliaris diversos”, i entenem que, tot i que pot ser legal pel fet que un agent immobiliària dóna un servei i el pot cobrar, no és ètic i és una solució massa “simple”. En tan sols pocs dies ja hi ha hagut denúncies de part de l’associació Facua – Consumidors en Acció i l’OCU recomana a l’Arrendatari – Inquilí reclamar, encara que sabem que això significa temps i diners. Nosaltres com a immobiliàries encara estem veient com actuar perquè creiem que ètica i professionalitat poden seguir sent el camí correcte per a la satisfacció de les dues parts, arrendador i arrendatari. Abans de tot aquest “germanisme” del cobrament dels honoraris es refereix exclusivament a “contracte d’habitatge habitual de 5 o 7 anys” i ens sembla una ajuda important per a qui efectivament necessita un habitatge a tan llarg termini. Com a professionals nosaltres no podem no subratllar que la realitat d’aquests tipus de contracte no és tan senzilla i, sobretot a les grans ciutats com Barcelona Madrid València etc etc, on hi ha una demanda alta d’aquests tipus de contracte que però acaben molt abans dels 5 o 7 anys, de fet és habitual que l’inquilí després d’un any o poc mes notifiqui al propietari que se’n va del pis. Evidentment l’estranger que vénen a viure en aquestes ciutats i no les coneix bé, el tipus de vida més digital nomad, comprar-se un pis, i en general una societat més dinàmica afavoreix aquesta dinàmica. A més diversos interessats a llogar els habitatges “busquen” aquests tipus de contracte per obtenir un preu més baix i condicions millors bé sabent que les seves intencions i les seves necessitats són ben diferents. Així molts propietaris es veuran obligats a pagar cada any o cada dos uns honoraris per contracte que tècnicament hauria d’haver estat de llarga durada però de fet són de curta estada o diferent d’habitatge habitual Per tant aquí suggerim d’integrar aquesta llei, que ens sembla correcta en la seva essència encara que creiem que no s’ha fet consultant cap professional del sector, amb la possibilitat del propietari de cobrar una mensualitat de penalització per cada any de contracte que queda per complir. En aquest cas creiem que l’arrendador voldrà pagar els honoraris i el futur arrendatari no tindrà problema a acceptar aquestes condicions, que no necessàriament ha d’abastar la totalitat de l’estada, però més aviat els primers 3 anys, si necessiteu un habitatge permanent. En cas contrari la penalització es pot limitar al primer any i l’Arrendatari seguir pagant els honoraris com a serveis immobiliaris o més aviat fer un contracte ús diferent d’habitatge habitual. Aquesta proposta que integra la novetat dels honoraris amb un dret de l’arrendador creiem que pugui ser beneficiosa per evitar les controvèrsies d’aquests dies, no oblidant que l’ètica, la confiança, l’equilibri i la professionalitat han d’estar sempre abans de qualsevol llei, nova o vella que sigui. Davide Rigoni CEO InversionsBCN

InversionesBCN