La pregunta és “Millor comprar obra nova o segona mà?”
La *decision és personal i depèn de les circumstàncies i gustos de cadascun. Però, per norma general, els habitatges de segona mà precisen d’alguna mena de reforma per a deixar-les a gust del futur propietari, compten amb un plantejament i disseny més antic, tenen major despesa energètica que les noves construccions i poden posseir algun tipus de defecte o tara.

En canvi, els habitatges d’obra nova han estat construïdes sota els estàndards marcats pel mercat actual i, en teoria, estan lliures de desperfectes i tares i actualment, l’habitatge d’obra nova dona millor resposta a les preferències residencials que les de segona mà sobretot per les millors qualitats i les mesures de sostenibilitat, que redunden en un estalvi energètic i econòmic.

Però ,que hem de saber abans de comprar una obra nova?

Un dels primers passos és fixar el pressupost i és molt important en cas de l’obra nova pel fet que generalment els preus són “menys negociable” pel fet que el constructor-promotor ja ha “calculat” el preu final sobre la base dels seus cost/benefici.

Passo segon i és molt important saber-ho, les “arres” no són exactament iguals a quan comprem un habitatge de segona mà.
Perquè?
En la *mayoria dels casos les promotores signessin un acord privat on el punt mes important és que en cas el comprador necessitis una hipoteca i no es concedeixi perdrà tot el que ha pagat anteriorment.
Quant es paga abans d’escripturar?
Normalment un 20% del valor de l’habitatge mes IVA (10%), i recordem que comprant una obra nova es paga IVA i es paga a la promotora (No com l’impost ITP que s’ha de liquidar a Hisenda en 30 dies despres de l’escriptura)

És important no embarcar-te en una hipoteca per sobre de les teves possibilitats. Has de triar una les mensualitats de la qual no puguin suposar-te un problema en el futur i actualment és aconsellable quizas millor una variable atès que la *prevision és que a partir del 2024 els interessos baixin, i de tota forma fins i tot que en el 2024 la inflacion no baixi al 2% target dels bancs centrals en els proximos 10 anys el cicle economico serà diferent del que hem viscut en els *ultimos 10 anys amb interessos praticamente a zero.

També segun nosaltres és aconsellable si volem adquirir una obra nova valorar les “noves zones” residencials que solen tenir un projecte urbanistico de rehabilitacion i revalorizacion que ens permetrà en futur de tenir un immoble el valor del qual podria incrementar a causa dels nous serveis *publicos que normalment segueixen aquesta *rehabilitacion.

Per descomptat en triar comprar un immoble no hi ha criteris fixos i no podem mai dir si sigui millor una obra nova o un immoble segona mà però si enfoquem nostra *busqueda en l’immoble sense emportar la zona i si no volem fer reforma podria ser una bona opcion tambien de cara a futur però sempre *informandonos sobre l’entorn i el pla urbanistico

Aqui podeis veure algunes promocions a Catalunya ,illes Balears i en Malaga.

Buscador de propiedades

No dudais a contactar-nos , estem en Carrer Tuset 16 Local 8 a Barcelona i Carrer *Pou Fons 1 Manacor a Mallorca

InversionesBCN